Trångsvik – Biogasanläggning

trangsvikenLägda gård är en mjölkgård med KRAV-godkänd mjölkproduktion i ljum lösdrift. Gården drivs av paret Monica och Hans-Peter Eriksson och har sedan vintern 2011/2012 en egen biogasanläggning.   Målsättningen är att bli självförsörjande på el och värme. Redan nu är paret helt självförsörjande på värme och till 60 % på el. Biogasanläggningen är den andra anläggningen av sitt slag i Jämtland och har kunnat bli verklighet tack vare investeringsstöd från länsstyrelsen. De räknar med att det tar 10-12 år innan investeringen betalar sig.

Hur fungerar då en biogasanläggning? Jo, kogödsel och på sikt slaktavfall rötas i en rötkammare vilket innebär att materialet bryts ned av bakterier. Biogas och biogödsel produceras. Biogas är en ytterst klimatsmart energikälla och biogödsel är ett effektivt gödselmedel som kan minska behovet av inköpt mineralgödsel. För att gasen ska omvandlas till el har paret köpt in en stirlingmotor. Rötkammarvolymen i biogasanläggningen är på 300 kubikmeter och ger omkring 400- 500 000 kwh energi/år och elverket ger ca 50-60 000 kwh el/år. Paret sparar idag också in mycket tid som förr gick åt för vedhantering för värmepannan. De får också en extra intäkt från vedförsäljningen. Spillvärmen från anläggningen vill de använda för att värma upp ett växthus.

Vid ett studiebesök på Lägda gård får du uppleva hur en biogasanläggning fungerar på gårdsnivå och vilka utvecklingsmöjligheter bönder ser i förnyelsebara energikällor.

Ort: Trångsviken
Hitta dit: Rönningsberg 177
Kontakt:  Hans-Peter Eriksson
Telefon: 070-217 25 41
Email:  hp@ronningsberg.se
Säsong: Hela året
Tidsåtgång: 2 timmar
Max antal: 20 stycken
Språk: Svenska

Miljöteknik, energi & klimat