Technichus

Härnösand Science center

technicus_3nästa —

Technichus är ett av cirka 20 science center i Sverige som ska stärka intresset för teknik, naturventskap och entreprenörskap bland barn och ungdomar.
Tecnhichus uppdrag är att ge vetenskapen liv och öka förståelsen för vårt samhälle. Technichus ägs av Härnösands kommun. Under ett studiebesök på Technichus får man lära mer om hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Technichus skräddarsyr besöket efter varje grupps behov och besöken leds av professionella pedagoger i en mycket kreativ miljö.

På Technichus finns både fasta och tillfälliga utställningar som kontinuerligt förnyas. Technichus kan erbjuda kurser med akademisk höjd samt olika workshops.

Nedan kan läsa om några av de olika aktiviteterna och workshops som Technichus erbjuder:
• Lärande konstruktion med LEGO
• Experimentera med vindkraftverk
• Mekanik, elektronik
• Naturvetenskap
• Digitalt planetarium
• Vår planets dramatiska historia
• Hur stort träd blir litet papper
• Vattenlabb
• Elproduktion, eldistribution och elanvänd-           ning i samhället
• Energiflöde, energianvändning
• Miljöfrågor
• Kemiexperiement

Boka ett studiebesök på Technichus och lär dig mer om samhället vi lever i och hur vi ska arbeta för att bevara det för våra framtida generationer.

Ort: Härnösand
Hitta hit: Storgatan 11
Hemsida: www.technicus.se
Kontakt: Lina Dahlbom
Telefon: 073-274 5453
Email:  lina.dahlbom@technichus.se
Säsong: Året om
Tidsåtgång: 2-5 timmar
Språk: Svenska/Engelska
Övrigt: Café Galaxen,
konferensmöjligheter

Miljöteknik, energi & klimat