Taggarkiv: energiåtervinning

Avfallsförbränning i världsklass Korstaverket

korstaSundsvall Energi AB är ett helägt dotterbolag till Sundsvalls Kommun genom Stadsbacken AB. Korstaverket är hjärtat i produktionen.
Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, som ligger vid Alnösundet. Från Korstaverket levererar vi
fjärrvärme till cirka 80 000 Sundsvallsbor i bostäder,
skolor, sjukhus, affärslokaler och kontor.
Läs mer