Sunnanvik bostadsområde

Vid Sunnanvik får du uppleva

sunnanvik•Ett utmärkt sedimentvärmenätverk som utnyttjar värmen i havets bottensediment.
•Hur biogas från nedlagd soptipp producerar värme och elektricitet.
•Microturbiner och bränsleceller i bruk.
•Bergvärme och solvärme för höghus.
•Hur koaxialrör på ett miljövänligt sätt har installeras i havets bottensediment.

Över 40 hus på 2008 års bostadsmässoområde värms med ett nytt lågenerginät som installerats i havets bottensediment och utnyttjas både för uppvärmning och kylning. En del av värmen och elektriciteten för området produceras, med hjälp av mikroturbiner och bränsleceller, med biogas från en nedlagd soptipp.

Speciellt för området är lågenerginätet som utnyttjar värmen som lagrats i havets bottensediment. Rören har installerats i sediment genom horisontalborrning och systemet har senare kompletterats med bergvärmebrunnar borrade med ny vattenborrningsteknik.
En animation, ”New energy, the energy self sufficient residential area in Vasa”, som beskriver de unika lösningarna i Sunnanvik finns på www.youtube.com/watch?v=yDs5Y500RIU
Kom och bekanta dig med unika energilösningarna i Sunnanvik!

Ort:  Vasa
Hitta hit: Sunnanvik
Hemsida: http://www.vaasanvesi.fi/
Ålder: 6 +
Antal: Max 25 st

Miljöteknik, energi & klimat