Scancool

Kombinerade kyl- och värmeanläggningar för energieffektivitet med varierande tillämpningsmöjligheter.

Vid Scancool får du uppleva

Scancool

nästa —

•Hur värmen i bl.a marken, avgaser, het luft,
process- och avfallsvatten kan utnyttjas för uppvärmning i industrin eller säljas vidare.
•Hur Scancool trimmar anläggningars  värme- och kylenheter, vilka fördelar tillkommer när överlopps-
kyla och – värme kan utnyttjas.
•Hur problem med färdiginstallerade enheter minimeras och hurudana moduler Scancools produkter sänds världen över.
•Varför dessa kyl- och värmeanläggningar är ett koncept alla vinner på.

Vad kan industriella kylanläggningar och värmepumpar göra för att reducera CO2-utsläpp och kostnader? Kunder erbjuds tjänster inom både kyl- och värmeservice, ett skräddarsytt paket innehållande allt från tillverkning till montering och service. Kyllösningarna passar bl.a ishallar, luftkondition, kyl- och fryslager, inom dessa användningsområden konsulterar Scancools experter runt om i världen. För att garantera kvalité och driftsäkerhet görs mätningar i provbänk under förhållanden som motsvarar kundens. Provbänken är ett viktigt verktyg vid produktutveckling, här kan lösningar som utvecklas från simuleringsmodeller och hur nya komponenter passar olika system testas. Det finns många processer inom industrin som kan och bör kylas ned, i många fall leds stora mängder värme rakt ut i naturen, eftersom låga temperaturer gör värmen svår att ta tillvara. Därför har industrivärmepumpen utvecklats för att effektivt tillvarata den spillenergi som uppstår. Värmen eller kylan kan sedan användas för egna behov, som fjärrvärme eller -kyla. Avkylningssystem forslar bort värme och här kan en värmepump läggas in i processen, på detta sätt utnyttjas spillenergi till att ersätta dyr primärenergi. I de flesta industrianläggningar behövs både avkylning och uppvärmning. Såväl värme som kyla kan också produceras med en och samma värmepump. I detta finns Scancools koncepts styrka, se utrymmena där de nya energismarta lösningarna tas fram och bilda dig en egen uppfattning om värmepumpen.

Ort:  Karleby
Adress: Företagarevägen 6
Hemsida: http://www.oilon.com/scancool
Ålder: 12 +
Antal: Max 25 st

Miljöteknik, energi & klimat