Plushuset i Juniskär

plushuste-i-juniskar-4

nästa —

Vid ett studiebesök till Plushuset i Juniskär får man en genomgång om hållbart byggande och hur viktigt ett bra klimatskal är om man vill bygga ett energieffektivt hus. Huset i Juniskär är utrustat med solceller, solpaneler, värmeåtervinningssystem och ett grönt tak av sedum. Huset levererar mer el än vad det förbrukar och kan därför räknas som ett så kallat ”Plushus”.  Koljerntekniken är använd i husets grund, väggar och tak.
Koljerntekniken är en unik, patenterad metod, för att bygga klimatskärmar.
Man kan med ett moderelement bygga grunden för huset, ytterväggarna och fribärande tak och terrasser, allt med ett likadant moderelement. Moderelementet bekläds olika beroende på var elementet placeras i byggnaden. Koljerntekniken består av platta element. Elementens isolering består av cellglas och ”armeringen” av  plåtlättbalkar. 75% av cellglaset
består av återvunnet glas. Byggtekniken ger en energieffektiv, fuktsäker, ekologisk och ett långsiktigt hållbart byggande. Elementen eliminerar alla fukt och mögelproblem som man har i byggnader idag.

Ort: Kvissleby
Hitta hit: Juniskärsvägen 180
Hemsida: www.koljern.se
Kontakt: Åke Mård
Telefon: 070- 576 03 92
Email: mrdab@koljern.se
Säsong: Året om
Tidsåtgång: 1-2 timmar
Antal: Max 10 personer
Språk: Svenska
Teknikleverantör: MRD Bygg

Miljöteknik, energi & klimat