Landstingsfastigheter satsning på förnyelsebar energi

landstingsfastnästa —

Landstinget arbetar långsiktigt och systematiskt med energieffektivisering av el, värme och kyla i egna fastigheter samt att aktivt driva på omställningsarbetet till mer hållbara energilösningar. Den långsiktiga visionen till år 2030 är att köpt energianvändning per ytenhet i fastigheter är halverad jämfört med 1995 års nivå, ”energifaktor2”.

Sundsvalls sjukhus – Snökyla för att spara energi
Sedan sommaren 2000 använder Sundsvalls Sjukhus snö för både komfortkyla och kyllagring med mycket goda resultat. Kylanläggningen i Sundsvall bygger på en världsunik teknik som bland annat innefattar storskalig lagring av snö. Man tar helt enkelt till vara på snö från ovan från snöröjningen runt om i staden, sedan använder man det kalla smältvattnet för att kyla sjukhuset. Snökyleanläggningen har sänkt sjukhusets elanvändning för att åstadkomma kyla med hela 90%  plus att man har kunnat fasa ut de miljöfarliga köldmedierna. En anläggning byggd efter samma princip finns i dag för kylning av Sapporo flygplats i Japan.

Närvård Härnösand – Solen blir el och värme
När solen går upp över Södra Sundet hörs ett surrande ljud från taket på Närvård Härnösand (före detta Härnösands sjukhus). Det är ljudet av sju solfångare som riktar in sig mot solen för att under dagen ge el och värme. Till anläggningen hör ett visningsrum som lockat mer än tjugo ambassadörer och flera ministrar. Det är Stiftelsen för forskning om koncentrerad solenergi som står bakom anläggningen.

Ort: Sundsvall/Härnösand
E-post: upplev@aktivera.com
Kontakt: Aktivera
Säsong: Året om
Tidsåtgång: 1-2 timmar
Referensanläggningar: Sundsvall sjukhus – snökyla
Antal: Max 50
Närvård Härnösand – solen blir el och värme
Övik-sjukhus – solel  Sollefteå Sjukhus– solel

Miljöteknik, energi & klimat