Laggarbergs skola Kretsloppsanpassat byggande

laggarbergskola-3     nästa —

Laggarbergsskolan är byggt genom principen för kretsloppsanpassat
byggande. Kretsloppsanpassat byggande innebär att man har en helhetssyn när man planerar byggnader och städer samt att man kombinerar god design med systemtänkande. Syftet är att minimera den negativa påverkan på miljön genom att sluta alla flöden. Man studerar alla flöden genom en byggnad – inte bara energiflödet – utan även vatten-, avlopp-, luft- och materialflödena. Kretsloppsanpassat byggande är anpassat till lokal miljö, lokalt klimat och lokal kultur.

Alla tekniska system och byggnadsmaterial måste väljas och utformas så att de fungerar tillsammans för att skapa ett hälsosamt inomhusklimat, med lågt energibehov, låga driftkostnader och låga underhållskostnader.

Hela Laggarbergsskolan är ett pedagogiskt verktyg och är certifierade enligt Grön flagg.  Det har gjorts en om- och tillbyggnad av skolan då framförallt trä har använts i olika konstruktioner. Man har i allra största utsträckning använt sig av miljövänliga material, återanvändbara och återvinningsbara byggmaterial.  Energiförbrukningen hålls nere med hjälp av solfångare och pelletspanna och under fotbollsplanen ligger en jordvärmeslang. Självdragsventilation i kombination med termitventilation ger en god inomhusluft. Skolan har egen kompost och ett växthus där de kan odla egna blommor och grönsaker. Vid ett studiebesök till Laggarbergskola får man lära sig om kretsloppsanpassat byggande samt hur man jobbar med hållbarhetsfrågor i det svenska skolsystemet.

Ort: Timrå
Hitta hit: Maskrosvägen 2785
Hemsida: www.timra.se
Kontakt: Kerstin Nordin
Telefon: 070-3401723
Email: kerstin.nordin@timra.se
Säsong: Endast under utvalda tidpunkter
så att inte eleverna störs.
Tidsåtgång: 1-2 timmar
Språk: Svenska/Engelska
Maxantal: 8 personer

Miljöteknik, energi & klimat