Kretsloppspark

kretsloppsparken-2nästa —

Härnösands Kretsloppspark är en komplett återvinningscentral. Här kan alla hushåll i Härnösand lämna sitt sorterade avfall utan kostnad. Det är en service som ingår i renhållningsavgiften. Det går också att lämna in saker för återbruk. Vid ett studiebesök till Kretsloppsparken berättar man om de material som samlas in och varför det är viktigt att materialåtervinna. Med tanke på att våra naturresurser är begränsade och att efterfrågan på nya råvaror ökar är det viktigare än någonsin att vi tar tillvara på den resurs som avfallet utgör. Studier visar också att om man aktivt källsorterar och återvinner påverkar det ofta ens övriga beteende till att bli mer miljömedvetet.  Endast 1 procent av vårt avfall i Sverige idag läggs på deponi, det kan vi vara riktigt stolta över!

Några exempel på nyttan med materialåtervinning
(Källa: Avfall Sverige):

– Man sparar 95 procent energi om man använder återvunnen aluminium jämfört med om man använder nytt material.
– I Sverige använder vi 300 miljoner värmeljus varje år. Om vi skulle återvinna alla behållare sparar vi 1 000 ton koldioxid.
– Ur ett ton mobiltelefoner återvinns ett kg silver, 300 gr guld och 100 gr palladium.

Under studiebesöket får du veta mer vad som händer sedan med det avfall som lämnas in.

Ort: Härnösand
Adress: Jägaregatan
Hemsida: www.hemab.se
Kontakt: Veronika Ström Uotela
Telefon: 070-190 51 59
Email: Veronika.StromUotela@hemab.se
Säsong: Året om
Tidsåtgång: 1-2 timmar
Antal: Max 20 per besök
Språk: Svenska/engelska

Miljöteknik, energi & klimat