Kretsloppsodlingen

Framtidens livsmedelsförsörjning

kretsloppsodlingen

kretsloppsodlingen-6

nästa —

Besök en unik anläggning och lär dig om hur man odlar fisk och grönsaker i ett slutet kretslopp.

Kretsloppsodlingen är ett pilotprojekt för att visa hur man kan odla fisk och grönsaker i ett slutet system med minimal vattenförbrukning och energiförbrukning. Synergiförhållandet mellan fiskarna och växterna förutsätter att inga kemiska tillsatser eller antibiotika tillsätts vilket innebär att man får ren och hälsosam mat. Kretsloppsodlingen i Kattastrand drivs med endast en pump som recirkulerar vattnet i det slutna systemet. På bilden ovan kan du se hur det fungerar. Vattnet från fiskbassängen rinner vidare till en växtbädd med sallad eller tomater, varefter vattnet pumpas tillbaka samtidigt som det luftas och syresätts. Det förekommer inget avloppsutsläpp. Plantor och bakterier i grusbäddarna använder näringslösningen i avloppsvattnet och renar det innan det går tillbaka till fiskarna. Detta betyder att det går att producera fisk och grönsaker på ett miljöriktigt sätt. Fiskens avföring göder växterna och växterna renar vattnet för fisken.  För varje kilo odlad fisk så blir det tio kilo grönsaker. Fördelarna med detta system mot traditionell fiskodling är att vattenbesparingen är mycket stor samt att systemet tar bort de negativa konsekvenserna som ofta är förenade med fiskodling och jordbruk, som övergödning och giftiga bekämpningsmedel.

Ort: Härnösand
Hitta hit: Södersundsvägen 48
Hemsida: www.rainbowfish.se  www.kretsloppan.se
Kontakt: Per- Erik Nygård
Telefon: 070- 558 33 91
Säsong: Maj – oktober,
mellan 9:00-12:00
Tidsåtgång: 1-2 timmar
Antal: Max 5 personer
Språk: Svenska
Kostnad: 100 kr/per person

Miljöteknik, energi & klimat