Kontakt

Håkan Grundel Lasse Brännström
Verksamhetsledare
för Energikontoret /

General Manager
of Energy Office
Utvecklingsledare
hållbart samhälle/

Development Manager
sustainable society
Mobil: +46 70-226 91 66Mobil: +46 70-610 13 85
e-post: hakan.grundel@kfvn.see-post:lars.brannstrom@kfvn.se

Kommunförbundet Västernorrland | Järnvägsgatan 2 / 871 45 Härnösand | Tfn: 0611-55 54 00 |  E-post: info@kfvn.se |

Miljöteknik, energi & klimat