Heta utbildningar

Lär dig mer om olika energisystem

heta-utbildnästa —

Härnösand har sedan mitten av 1800-talet varit ett centrum för energirelaterad utbildning inom sjöfart, kraft och värme, elkraft, fastighet och mycket annat. Numera är fokus riktat på förnybarhet, såsom bioenergi, sol och vind, med dess system och integration i ett modernt nationellt energisystem.

En betydande kompetens inom energi och energisystem har skapats, ackompanjerat av laborativ kapacitet. Förmodligen är Härnösands maskinhall ett av Skandinaviens mest kompletta och totalintegrerade labb.  Maskinhallen erbjuder funktioner så som Rankinecyklar med olika turbiner, samt förbränningsutrustningar. Allt från små enkla labbskalor till kommersiell skala, uppkopplade och helt tillgängliga för utbildningsändamål. Dessutom kan maskinhallens utrustning nyttjas för olika undersökningar av kommersiella produkter, för bedömning av funktion och kvalitet, eller för vidareutbildning av personal genom praktiska laborationer. Allt detta handleds av kompetent personal från Heta utbildningar. Maskinhallens utrustning används idag av Härnösands gymnasium, Yrkeshögskolan och ett antal universitet inom området energi.

Ett studiebesök hos Heta utbildningar börjar med en allmän genomgång av olika energisystem. Därefter visas maskinhallen och dess laborativa miljö och utrustning.

Ort: Härnösand
Adress: Gånsviksvägen 2
Hemsida: www.hetautbildningar.se
Kontakt: Hans Östberg
Telefon: 0611-34 85 35
Email: info.heta.utbildningar@harnosand.se
Säsong: Året om
Tidsåtgång: 1-2h

Miljöteknik, energi & klimat