Härnösands Energipark

Arena för småskalig energiproduktion

energiparken-hsandnästa —

Härnösands Energipark är skapad av Härnösand Energi & Miljö och är en unik anläggning för ny och intressant teknik inom småskalig energiproduktion. I dag finns där ett solkraftverk, ett litet vindkraftverk och solföljande solceller samt ett algoldingsprojekt. Energin som produceras går direkt till Härnösand Energi & Miljös kunder i både el- och fjärrvärmenätet. Energiparken utgör en möjlighet för olika aktörer att installera, utveckla och demonstrera småskaliga produktionsanläggningar.

Under ett studiebesök till Härnösands energipark får man veta mer om Sveriges första solkraftverk för el och värme som har kopplats in på det lokala el- respektive fjärrvärmenätet. Anläggningen med tjugo solfångare genererar värme till fjärrvärmenätet och el till elnätet direkt från solen. Vid Energiparken har en tvåaxlig solföljare uppförts och bestyckats med sex stycken 300W solpaneler för elproduktion.

Man får också veta mer om vindkraft och titta på det mini-vindkraftverk som installerats på en 6 meter hög lyktstolpe. Rotordiametern är 1,8 meter vilket innebär att man inte behöver något bygglov för uppförandet. Turbinen har en synkron trefas-generator med permanentmagneter som ger 25 V DC i utspänning.  Till denna finns kopplad en växelriktare för anslutning till det lokala elnätet.

Under studiebesöket kan man också få en genomgång om algodlingsprojektet. Algerna har en organisk tillväxt som vida överstiger andra grödor. Projektets mål är att se om det under enkla former med små medel går att upprätta en rationell och temperatursäker miljö gynnsam för algodling. Om försöksprojektet lyckas innebär det stora möjligheter till biooljeproduktion på exempelvis floder och sjöar i Afrika där det finns enorma ytor i gynnsamt klimat med naturlig kylning.

Ort: Härnösand
Hitta hit: Västra Ringvägen 125
Hemsida: www.hemab.se
Kontakt: Andreas Einarsson
Telefon: 070-657 75 26
Email: andreas.einarsson@hemab.se
Säsong: Hela året runt
Tidsåtgång: 1-2 timmar
Antal: Max 20 per besök
Språk: Svenska/Engelska
Övrigt: Besöket sker både utomhus och inomhus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Miljöteknik, energi & klimat