Feora framställning av Biobränsle

Vid Feora får du uppleva

Feoranästa —

•Biobränsletillverkning av olika restprodukter från bl.a päls- och fiskenäringen.
•Skillnaden mellan vanlig diesel med biodiesel.
•Hur pälsnäringens Österbotten med foderproducentern i spetsen möter marknadens efterfrågan på grönt bränsle.
•I vilken omfattning biobränslen produceras i Finland och vilken outnyttjad potential som återfinns.
•Omsorgsfullt testande för en pålitlig slutprodukt.
•Hur Feora tog steget från export av rävfett till egen förädling.

Följ med till Feoras produktionsanläggning, här tillverkas biodiesel- och brännoljor av det fett, som uppkommer vid sterilisering av rävkoppar. Vilka steg ingår i processen från räv till biodiesel, ett bränsle du kan använda i alla dieselbilar? Skillnaden mellan traditionell diesel och biodiesel illustreras genom en uppvisning är två fodertruckar kör på de olika bränslena. Vilka goda egenskaper för biodieseln med sig? Efter forskning i slutprodukten tog Feora initiativ till en stor investering i en egen produktionsanläggning. Man gick från att ha sålt vidare en delvis förädlad produkt till en fullskalig verksamhet i egna utrymmen. I dagsläget är Feora tredje störst i Finland inom Biodieselproduktion. Det finns många olika råmaterial av  vilka biobränslen kan framställas och troligen ännu fler områden där den färdiga produkten  kan utnyttjas. Feoras biodiesel tillverkas under en helt sluten process som inte ger ifrån sig några utsläpp och som biprodukt får man glycerol. Till vad används glycerol och vad innebär det att en process är stulen? Välkommen att ställa era klurigaste frågor gällande biobränslen ett lärorikt besök till Feora utlovas.

Ort:  Nykarleby
Adress: Jakobstadsvägen 36
Hemsida: http://www.feora.fi
Ålder: 12 +
Antal: Max 25 st

Miljöteknik, energi & klimat