Domsjö Fabriker

Gör mer av trädet

domsjonästa —

Domsjö Fabriker befinner sig sedan några år i en fas av snabb utveckling, driven av världens ökade behov av hållbara produkter.

I bioraffinaderiet Domsjö Fabriker förädlas den förnybara virkesråvaran till produkter med stark miljöprofil. Fabriken har varit i drift sedan år 1903 och ingick under många år i dåvarande MoDo-koncernen. Idag ägs bolaget av den Indiska företagsgruppen Aditya Birla som är världens största producent av viskos. Specialcellulosa för just textila ändamål är också Domsjös huvudprodukt men här produceras även lignin, för främst betongindustrin, och bioetanol.

Produkterna exporteras över hela världen. Verksamheten har under senaste åren utvecklats från ett traditionellt massabruk till ett modernt bioraffinaderi.

Miljöarbetet har länge varit prioriterat vid Domsjö Fabriker och företagets miljöpolicy föreskriver bland annat ett effektivt utnyttjande av råvaror, kemikalier och energi för att främja en långsiktig och hållbar utveckling. Ett exempel på detta är att fabriken år 1991 var först i världen med att bleka cellulosan i ett slutet blekeri. Klorfri blekning tillämpas sedan år 1990. Som ett led i miljöarbetet togs år 1985 landets dittills största biologiska reningsanläggning i drift. Tack vare den biologisk reningen är Domsjö Fabriker idag  är en av de största biogasproducenterna i Sverige. Gasen används bla internt för torkning av lignin.  Den medvetna satsningen på en bättre yttre miljö har haft en märkbart positiv effekt på de ekologiska förhållandena i recipienten, den närliggande Örnsköldsviksfjärden.

Domsjö Fabriker har idag 400 anställda.

Ort: Örnsköldsvik
Hitta hit: Hörneborgsvägen 17
Hemsida: www.domsjo.adityabirla.com
Kontakt: Monica Backerholm, Informationsansvarig
Telefon: 0660 756 12
Email: monica.backerholm@domsjo.adityabirla.com
Säsong: Året runt
Tidsåtgång: 1-2 timmar
Antal: 20 personer
Språk: Svenska/engelska

Miljöteknik, energi & klimat