Bostadsrättsföreningen Örnen

Solen ger oss kraft

ornenHSB’s bostadsrättsförening Örnen har satsat på att producera värme och el på ett klimatvänligt sätt genom att sätta upp solfångare och solpaneler på taken på sina bostadsrätter. De har också bytt ut alla lampor i alla gemensamma utrymmen till energisnåla LED lampor. HSB brf Örnen investerade i solenergi i tre etapper. I den första etappen täcktes 280 kvadratmeter takyta med solpaneler för värmning av vatten till fjärrvärmenätet. I etapp två och tre fortsatte föreningen sin investering med solceller för produktion av el för förbrukning inom det egna nätet. Solen minskar deras fjärrvärmebehov med ca 20 % per år. Det handlar om ca 200 000 kr under varje år. De solceller som finns monterade på de 17 taknockar levererar egen el till föreningen med ca 35 000 kWh/år.

Den tekniska utvecklingen gör att det blir mer och mer intressant att genomföra solenergiprojekt. Systemen idag är mycket effektivare än tidigare. På drygt tre månader var Örnens satsning på solen klar. Vid ett studiebesök till bostadsrättsföreningen Örnen får man veta mer om projektet och hur man kan spara energi i bostadssektorn. I Sverige står bostadssektorn för ca 35 % av den totala energiförbrukningen, och närmare 20 % av koldioxidutsläppen. HSB jobbar aktivt med att ta sitt ansvar för klimatet och miljön. Detta projekt visar att det går att minska miljöbelastningen i befintliga hus. Projektet är också mycket intressant då det är ovanligt med solvärme i hus som redan är anslutna till fjärrvärme.

Ort: Timrå
Adress: Kungsvägen 123
Hemsida: www.hsb.se/mitt/ornen
Kontakt: Bertil Lehto
Telefon: 070-662 09 81
Email: hsb.brf.ornen.timra@bredband.net
Säsong:  Lämplig årstid mars tom oktober
Tidsåtgång: Enligt önskemål
Antal: 1-70
Språk: Svenska och engelska
Övrigt: Permanent utställning och även visning av installationer på tak. Toaletter finns.

Miljöteknik, energi & klimat