Baltic Energy

Detta material har tagits fram i projektet Baltic Energy som finansieras av Botnica-Atlantica programmet. Målet för Botnia-Atlanticaprogrammet är att stärka den öst-västliga dimensionen och långsiktigt medverka till ökad integration och samverkan inom Botnia-Atlanticaområdet för att uppnå starkare tillväxt och hållbar utveckling. Projektet delfinansieras också av Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget, Kommunförbundet Västernorrland, Härnösand Energi och Miljö AB och Mittnordenkommittén som också är ”lead partner”. Från finska sidan medverkar Merinova OY, Katternö OY och Österbottens förbund.

Målet med projektet Baltic Energy är att ”visa på nya småskaliga sätt att producera miljövänlig energi, samt att lyfta fram näringslivets producenter av denna energi, och på så sätt skapa nya marknader för dessa, oftast små- och medelstora företag.” Inom projektet har man arbetat med följande tre fokusområden: miljöanpassad kyla, mikroproduktion av el samt ökat intresse för energi- och klimatåtgärder.

Ett av fokusområdena har alltså varit att öka intresset för energi och klimatåtgärder hos organisationer, fastighetsägare, företag och allmänhet och därför har besöksobjekt eller så kallade ”Technical visits” i Västernorrland tagits fram. Vad är ett Technical visit? Jo det är ett studiebesök till en anläggning, ett företag eller ett objekt där man får lära sig mer om olika tekniska system och lösningar.

Visste ni att Västernorrland är Sveriges femte mest miljötekniktäta län enligt Vinnovas rapport ”Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011”. Vilket visar på att vi idag redan har många duktiga entreprenörer och företag som arbetar inom miljötekniksektorn, men vi vill gärna bli fler!
Vi hoppas att dessa Technical visits kan inspirera fler att satsa på området miljöteknik.

engflagga


Text: Tyréns AB/Anna Sjöström • Foto: Diverse fotografer Översättning: anythingenglish.se • Webb: letsdesign.se mail: lena@techvisits.se

Miljöteknik, energi & klimat