Alla inlägg av Lena

Avfallsförbränning i världsklass Korstaverket

korstaSundsvall Energi AB är ett helägt dotterbolag till Sundsvalls Kommun genom Stadsbacken AB. Korstaverket är hjärtat i produktionen.
Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, som ligger vid Alnösundet. Från Korstaverket levererar vi
fjärrvärme till cirka 80 000 Sundsvallsbor i bostäder,
skolor, sjukhus, affärslokaler och kontor.
Läs mer

Presentationer av Visitors Center i Västernorrland men även från Jämtland och Österbotten.

hel-kartbild

Detta material har tagits fram i projektet Baltic Energy som finansieras av Botnica-Atlantica programmet. Målet för Botnia-Atlanticaprogrammet är att stärka den öst-västliga dimensionen och långsiktigt medverka till ökad integration och samverkan inom Botnia-Atlanticaområdet för att uppnå starkare tillväxt och hållbar utveckling. Projektet delfinansieras också av Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget, Kommunförbundet Västernorrland, Härnösand Energi och Miljö AB och Mittnordenkommittén som också är ”lead partner”. Från finska sidan medverkar Merinova OY, Katternö OY och Österbottens förbund. Läs mer —

I Västernorrland finns det stora förnybara naturtillgångar i form av vattenkraft, vind och skogs- råvara. Detta har lett till att miljöteknik kopplad till energiproduktion och bränsleframställning från dessa källor dominerar. Det finns också många företag som arbetar med energi från förnybara källor såsom solenergi och det är många som har vågat satsa på solenergi i Västernorrland.

Välkommen att navigera er fram mellan de olika besöksmålen som är uppdelade efter geografisk belägenhet! Låt er inspireraras och lära av miljöteknik, energi & klimat!

engflagga