Absolicon Framtidens solenergisystem

nästa —

Absolicon är ett börsnoterat svenskt solenergiföretag, specialiserat på koncentrerad solvärme. Solfångaren T160 arbetar upp till 160°C och har den högsta optiska verkningsgraden som någonsin uppmätts för ett kommersiellt tillgängligt litet paraboliskt tråg.
Efter att ha uppnått banbrytande prestanda bygger nu Absolicon två robotiserade produktionslinor, en i Sverige och en i Kina som kommer att producera en 5,5 m2 solfångare var sjätte minut.
Företaget kombinerar solenergiforskning med försäljning av solfångarfält till industrier som behöver hetta och ånga samt kompletta robotiserade produktionslinor för T160.

Joakim Byström                                     VD Absolicon Solar Collector AB

 

 

 

 

 

 

 

Ort: Härnösand
Hitta hit: Fiskaregatan 11
Hemsida: www.absolicon.se
Kontakt: Joakim Byström
Telefon: 0611- 55 70 00
Email: info@absolicon.se
Säsong: Året runt
Tidsåtgång: 2-3 timmar
Besöksantal: Upp till 50 personer
Språk: Svenska/engelska/tyska

Miljöteknik, energi & klimat