2MA Technologis

2manästa —

2MA Technology tillhandahåller produkter och tjänster för effektivisering av transporter. De erbjuder intelligenta styr- och mätsystem för övervakning och uppföljning av bilars drivmedelsförbrukning, hastighet, körjournaler och bokningar. 2MAs system minskar miljöpåverkan genom mindre utsläpp av koldioxid, minskad bränsleförbrukning och slitage på fordon, både transportfordon och småbilar. De ger också fordonen längre livslängd samt minskad service- och reparationskostnader. Ökad medvetenhet och utbildning av förare minskar även riskerna för olyckor. De utför även analyser, uppföljningar och övervakning samt ISA, Intelligent stöd för anpassningar av hastighet i ett system som talar om för förare vilken hastighetsgräns som gäller. 2MAs produkter och tjänster används av kommuner, organisationer och företag. Vid ett studiebesök berättar de om sina produkter och visar hur de praktiskt fungerar när de är installerade i ett fordon.

Ort: Härnösand
Hitta hit: Korsmässvägen 13
Hemsida: www.2ma.se
Kontakt: Marcus Johansson
Telefon: 0611-55 70 01
Email: info@2ma.se
Säsong: Året runt
Tidsåtgång: 1-2 timmar
Antal: Max antal 10 personer
Språk: Svenska/Engelska

Miljöteknik, energi & klimat