MittSverige Vatten

mittsverige mittsverige_2nästa —

MittSverige Vatten producerar 15,5 miljoner kubikmeter vatten per år. Vattnet är ett naturligt grundvatten som pumpas upp ur regionens fina grusåsar. MittSverige Vatten har 21 vattentäkter, 144 mil vattenledningar, 83 tryckstegringsstationer och 39 reservoarer.

MittSverige Vatten renar 20,6 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år i våra 46 reningsanläggningar. I de större avloppsverken renas vattnet i en avancerad process i tre steg; mekanisk, kemisk och biologisk rening.

Vi har 140 mil avloppsledningar och 176 avloppspumpstationer.
MittSverige vatten erbjuder studiebesök till Tivoliverket i Sundsvall och Grönsta vattentäkt. Tivoliverket är ett av Sundsvalls största byggnadsverk, men det enda som syns av verket är de färgglada rötkamrarna vid Sundsvalls norra infart. Resten är insprängt under Norra Berget.  Under ett studiebesök till Tivoliverket får du lära dig mer om vattnets kretslopp. Från Grönsta vattentäkt kommer vårt kvalitetsstämplade naturliga mineralvatten.

Ort: Sundsvall
Hitta hit: Heffnersvägen 3
Hemsida: www.mittsverigevatten.se
Kontakt: Ulrika Lagergren
Telefon: 060-192852
Email: ulrika.lagergren@mittsverigevatten.se
Säsong: Jan-maj, sep-december
Tidsåtgång: 1-2 timmar
Språk: Svenska/engelska

Miljöteknik, energi & klimat