Levande filter energibesparande miniatyrregnskog

levande-filter2nästa —

Det är viktigt att den luft vi andas inomhus är ren och frisk, men varje dag utsätts vi för luftburna föroreningar i vår inomhusmiljö. Vanliga ventilationsfilter fångar upp de stora partiklarna, samtidigt som de mindre frigörs och slungas ut i tilluften. Ett levande filter däremot kan fånga upp dessa små partiklar. Ett levande filter består av växter, jord och vatten och fungerar precis som en miniatyrregnskog. Luften passerar växterna och absorberas genom bladens klyvöppningar. Damm fastnar på bladens yta och sköljs ner i jorden som tar upp och bryter ned luftburna föroreningar som forslats med i dammet. Filtret befuktar den torra och varma luften inomhus till lagom nivå och temperatur. Det minskar irritationer i slemhinnor och gör dem mindre mottagliga för luftburna infektioner. Ett levande filter spar energi genom att det renar och syresätter luften inomhus utan att behöva ta in luft utifrån, som måste värmas upp eller kylas ner och forslas runt i huset. Det är också vackert att se på, med sin frodiga växtlighet och sitt naturliga ljus. Ett levande filter arbetar för en sund inomhusluft dygnet runt.

Vid ett studiebesök till levande filter får man lära sig om principen bakom filtret och man kan besöka en mekanisk verkstad där filtret är installerat eller Sundsvall Timrå flygplats som har ett hela 45 meter långt levande filter installerat.  Man kan också besöka Örnsköldsvik nya kommunhus där de har installerat ett 60 meter långt levande filter som är vackert integrerat i arkitekturen. Filtret är högt beläget i fastigheten med närhet och insläpp av dagsljus från öppningar i tak och väggar.

Ort: Sundsvall
Hitta hit: Skönsbergsvägen 63
Hemsida: www.levandefilter.se
Kontakt: Olle Bergseije
Telefon: 070-872 03 04
Email: info@levandefilter.se
Säsong: Hela året
Tidsåtgång: 2 timmar
Språk: Svenska/Engelska

Miljöteknik, energi & klimat