Biorefinery plant

Internationellt nav inom bioraffinader

biorefinästa —

Som en del i SP´s långsiktiga satsning inom bioekonomi driver SP sedan den 1 april 2013 verksamheten vid demoanläggningen Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik. Anläggningen byggdes för utveckling av etanol från skogsråvara och andra lignocellulosaråvaror.  Utvecklingen av processer för cellulosabaserad etanol har varit framgångsrik och tekniken är nu inne i en kommersialiseringsfas. Det ger utrymme att använda anläggningen i Örnsköldsvik för andra ändamål i form av gröna kemikalier, drivmedel och material framställda med nya och vidareutvecklade bioraffinaderiprocesser.  Intresset för nya applikationer inom dessa områden från såväl företag, forskning och samhälle har ökat stadigt under senare år.

Anläggningen fungerar som en tillgänglig resurs för företag, universitet och institut där forsknings- och utvecklingsarbete kan göras antingen öppet eller med full sekretess beroende på kundens önskemål.

Ort: Örnsköldsvik
Adress: Hörneborgsvägen 10
Hemsida: www.sp.se
Kontakt: Jennie Söderström
Telefon: 010-516 67 59
Email: jennie.soderstrom@processum.se
Säsong: Året om
Tidsåtgång:  1-2 timmar
Antal: Max 20 per besök
Språk: Svenska/engelsk

Miljöteknik, energi & klimat