Avfallsförbränning i världsklass Korstaverket

korstanästa—

Sundsvall Energi AB är ett helägt dotterbolag till Sundsvalls Kommun genom Stadsbacken AB. Korstaverket är hjärtat i produktionen.
Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, som ligger vid Alnösundet. Från Korstaverket levererar vi fjärrvärme till cirka 80 000 Sundsvallsbor i bostäder, skolor, sjukhus, affärslokaler och kontor.
Korstaverket togs i drift 1978. Varje år produceras här cirka 100 000 MWh el och cirka 700 000 MWh fjärrvärme. Vid Korstaverket energiåtervinns brännbart hushållsavfall och verksamhetsavfall från större delen av Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län, totalt ca 210 000 ton per år. Vi säljer behandlingstjänster för energiåtervinning av brännbart avfall till kommuner och företag i regionen. Vid Blåbergets avfallsanläggning sker mottagning, sortering och mellanlagring av brännbart avfall.
Du är välkommen att besöka Korstaverket, som är vårhuvudanläggning för produktion av fjärrvärme i Sundsvall. Vi tar även emot skolklasser för studiebesök. Av säkerhetsskäl visas inte hela anläggningen för skolelever under 12 år.

Ort: Sundsvall
Hitta dit: Alnösundet
Hemsida: www.sundsvallenergi.se
Kontakt: Anna-Karin Dahl
Telefon: 070-24 070 24
Email:  anna-karin.dahlin@sundsvallenergi.se
Säsong: Hela året (förutom september när det är revision)
Tidsåtgång: Cirka 1,5 timme
Språk: Svenska/Engelska
Max antal: cirka 20 stycken

Miljöteknik, energi & klimat