Alholmens kraft

Vid Alholmens kraft får du uppleva

Alholmes-Kraftnästa —

•En storskalig och toppmodern kraftverksanläggning, lär känna huvudkomponenterna som håller igång produktionen.
•Vilka varierade arbetsuppgifter de anställda vid kraftverket har och vilket ansvar som ligger på deras axklar när tekniken inte är ofelbar.
•Utsläppsrättigheter, anläggningar i den här storleksklassens inverkan på miljön, hur möter Alholmens Kraft framtiden.
• Vad som reglerar tillgången på och användningen av olika bränslen, till vilken grad uppstår arbetsplatser lokalt inom bränsleproduktionen.

Kom och se hur bränslen av varierande ursprung och typ genomgår metallavskiljning, mals och matas vidare i en så jämn takt som möjligt för att bl.a befolkningen i Jakobstad ska få ljus och värme. Vid maximal förbrukning förbränns ett långtradarlass torv i ångpannan på 68 minuter, hur ofta lägger du vedträn i bastukamin hemma?
Förhållandet mellan träbaserat bränsle, kol, torv och avfall som bränns vid kraftverket, styrs så att utsläppen hålls på en låg nivå. Det äldre kraftverket på Alholmen, AK1; eldas, enbart med biobränsle och fungerar som reserv- och toppkraftsanläggning.

Havsvatten används som kylvatten och i kondensatorer, bekanta dig med den invecklade reningsprocessen, vars syfte är att förhindra korrosion i rör och ledningar. I förbränningsprocessen matas bränslen, sand, luft och vatten in och ut ur processen leds rökgas, botten- och flygaska, samt önskade produkter i form av el, fjärrvärme och processånga. Elen som produceras levereras till ägarna, proportionellt enligt ägarandelarna. Fjärrvärmen distribueras via Katternö AB inom Jakobstad. Processångan levereras till UPM Kymmenes papperfabrik. Alholmens Kraft sysselsätter 400 personer, upplev deras dagliga utmaningar.

Ort: Jakobstad
Adress: Larsmovägen 149
Hemsida: www.alholmenskraft.com
Ålder: 12 +
Antal: Max 15 st

Miljöteknik, energi & klimat